Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju STOLAR/ICA

Uvjeti upisa:
- 18 godina života
- završena osnovna škola
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
STOLARA/ICE

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Zaštita na radu i zaštita od požara, Stolarski materijali, Stolarski radovi, Praktična nastava