Rukovatelj/ica motornom pilom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja motornim pilama
-starost 18 godina
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1.Osnove mehanike
2.Održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje
3.Zaštita na radu
4.Motorne pile
5.Priprema,puštanje u rad i provjera znanja
6.Rad s motornom pilom (osobito na poligonu)
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.