Rukovatelj/ica strojevima za primarnu preradu drvne mase

UVJETI UPISA
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Vrste, građa i produkti drva, Konstrukcija strojeva za primarnu preradu drvne mase, Rukovanje strojevima za primarnu preradu drvne mase, Zaštita na radu, Praktična nastava.