Rukovatelj/ica strojevima za sekundarnu preradu drvne mase

UVJETI UPISA
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice strojevima za sekundarnu preradu drvne mase

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Vrste, građa i produkti drva, Rukovanje strojevima za sekundarnu preradu drvne mase, Zaštita na radu, Praktična nastava.