Turizam i ugostiteljstvo - programi osposobljavanja i usavršavanja

Priprematelj bureka i pizza

UVJETI UPISA
-završena osnovna škola
-18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja pizze i
bureka
-sanitarna knjižica

Nastavne cjeline: Poznavanje ugostiteljske robe, Osnove higijene, Priprema pizze, Priprema
bureka, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Priprematelj jednostavnih jela

Uvjeti upisa
-završenom osnovnom školom
-navršenih 15 godina
-liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za priprematelja jednostavnih jela
-sanitarnom knjižicom

Nastavne cjeline: Namirnice za pripremu jednostavnih jela, osnove higijene, priprema
jednostavnih jela, zaštita na radu, praktična nastava

Više informacija

Program osposobljavanja za poslove sobara/ice

UVJETI UPISA:
završena osnovna škola,
upisati se može osoba starija od 18 godina
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice

Nastavne cjeline: osnove hotelskog domaćinstva, osnove stranog jezika u struci, osnove poslovne komunikacije i bontona, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Program usavršavanja za poslove kuhara/icespecijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama može se upisati osoba koja ima:
- završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko turistički komercijalist/ica
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kuhara/ice
- radno iskustvo od minimalno godinu dana na poslovima kuhara

Nastavne cjeline: suvremeni trendovi u kuharstvu, suvremene tehnike u pripremanju jela, jela pripremljena suvremenim tehnikama, kreiranje receptura i jelovnika, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

Više informacija

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova

Nastavne cjeline: osnove higijene, ugostiteljska roba i prehrana, osnove kuharstva, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KONOBAR/ KONOBARICA

Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola
Najmanje 18 god. starosti
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobara
Nastavne cjeline: zaštita na radu, osnove ugostiteljstva, osnove ugostiteljskog posluživanja, osnove stranog jezika u struci, praktična nastava.

Više informacija

Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

Uvjeti upisa

Završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice i navršenih 15 godina života.

Nastavne cjeline:

osnove higijene, ugostiteljska roba i prehrana, osnove kuharstva, zaštita na radu, praktična nastava

Više informacija

Jednostavni poslovi u zanimanju KONOBAR/ KONOBARICA

Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola
Najmanje 18 god. starosti
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobara

Nastavne cjeline:

Zaštita na radu, Osnove ugostiteljstva, Osnove ugostiteljskog posluživanja, Osnove stranog jezika u struci Praktična nastava

Više informacija

Kuhar/ica

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova
Nastavne cjeline: osnove higijene, ugostiteljska roba i prehrana, osnove kuharstva, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Konobar/ica

Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola
Najmanje 18 god. starosti
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobara
Nastavne cjeline: zaštita na radu, osnove ugostiteljstva, osnove ugostiteljskog posluživanja, osnove stranog jezika u struci, praktična nastava.

Više informacija

Sobar/ica

UVJETI UPISA:
završena osnovna škola,
upisati se može osoba starija od 18 godina
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice

Nastavne cjeline: osnove hotelskog domaćinstva, osnove stranog jezika u struci, osnove poslovne komunikacije i bontona, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Kuhar/ica specijalist/ica za pripremu hrane suvremenim tehnikama

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama može se upisati osoba koja ima:
-završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko turistički komercijalist/ica
-navršenih 18 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kuhara/ice
-radno iskustvo od minimalno godinu dana na poslovima kuhara

Nastavne cjeline: suvremeni trendovi u kuharstvu, suvremene tehnike u pripremanju jela, jela pripremljena suvremenim tehnikama, kreiranje receptura i jelovnika, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

Više informacija

Instruktor/ica ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
-najmanje završenu srednju školu
-zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
-navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
-navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
-završen instruktorski ispit minimalne kategorije I2, OWI , ISR2 * ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline:

1. Površinska podrška i komunikacije
2. Podvodni radni zadaci
3. Medicina ronjenja-barokomore
4. Ekologija i zaštita mora
5. Osnove ronilačkog turizma
6. Osnove turističkog menađmenta
7. Osnove stranog jezika
8. Zakoni,pravila i standardi
9. Zaštita na radu
10. Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.

Više informacija

Voditelj/ica ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
-najmanje završenu srednju školu
-zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
-navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
-navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
-završeni ronilački ispit minimalne kategorije R3, DCS, DIVE MASTER ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program ima sljedeće nastavne cjeline: 1. Površinska podrška i komunikacije
2. podvodni radni zadaci
3. medicina ronjenja-barokomore
4. ekologija i zaštita mora
5. osnove ronilačkog turizma
6. osnove stranog jezika
8. zakoni, pravila i standardi
9. zaštita na radu
10. Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.

Više informacija