Instruktor/ica ronjenja u turističko-rekreativnom ronjenju

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
-najmanje završenu srednju školu
-zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
-navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra.
-navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra.
-završen instruktorski ispit minimalne kategorije I2, OWI , ISR2 * ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline:

1. Površinska podrška i komunikacije
2. Podvodni radni zadaci
3. Medicina ronjenja-barokomore
4. Ekologija i zaštita mora
5. Osnove ronilačkog turizma
6. Osnove turističkog menađmenta
7. Osnove stranog jezika
8. Zakoni,pravila i standardi
9. Zaštita na radu
10. Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.