Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

Uvjeti upisa

Završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice i navršenih 15 godina života.

Nastavne cjeline:

osnove higijene, ugostiteljska roba i prehrana, osnove kuharstva, zaštita na radu, praktična nastava