Kuhar/ica specijalist/ica za pripremu hrane suvremenim tehnikama

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama može se upisati osoba koja ima:
-završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko turistički komercijalist/ica
-navršenih 18 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kuhara/ice
-radno iskustvo od minimalno godinu dana na poslovima kuhara

Nastavne cjeline: suvremeni trendovi u kuharstvu, suvremene tehnike u pripremanju jela, jela pripremljena suvremenim tehnikama, kreiranje receptura i jelovnika, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.