Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova

Nastavne cjeline: osnove higijene, ugostiteljska roba i prehrana, osnove kuharstva, zaštita na radu, praktična nastava.