Priprematelj bureka i pizza

UVJETI UPISA
-završena osnovna škola
-18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja pizze i
bureka
-sanitarna knjižica

Nastavne cjeline: Poznavanje ugostiteljske robe, Osnove higijene, Priprema pizze, Priprema
bureka, Zaštita na radu, Praktična nastava