Priprematelj jednostavnih jela

Uvjeti upisa
-završenom osnovnom školom
-navršenih 15 godina
-liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za priprematelja jednostavnih jela
-sanitarnom knjižicom

Nastavne cjeline: Namirnice za pripremu jednostavnih jela, osnove higijene, priprema
jednostavnih jela, zaštita na radu, praktična nastava