Program usavršavanja za poslove kuhara/icespecijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalista/ice za pripremu hrane suvremenim tehnikama može se upisati osoba koja ima:
- završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko turistički komercijalist/ica
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kuhara/ice
- radno iskustvo od minimalno godinu dana na poslovima kuhara

Nastavne cjeline: suvremeni trendovi u kuharstvu, suvremene tehnike u pripremanju jela, jela pripremljena suvremenim tehnikama, kreiranje receptura i jelovnika, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.