Sobar/ica

UVJETI UPISA:
završena osnovna škola,
upisati se može osoba starija od 18 godina
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice

Nastavne cjeline: osnove hotelskog domaćinstva, osnove stranog jezika u struci, osnove poslovne komunikacije i bontona, zaštita na radu, praktična nastava.