Zadnje novosti

Slike zarona u Puli

Zaron u Puli

Pročitaj više... 13 lipnja. 2024.

Slike zarona u Splitu

Nekoliko slika sa zarona u Splitu

Pročitaj više... 13 lipnja. 2024.

Upisi u lipnju – Split

Prijave za upis zaprimamo do kraja lipnja 2024.

Pročitaj više... 12 lipnja. 2024.

Učilište Meštar, programi osposobljavanja!

Učilište Meštar je ustanova za obrazovanje odraslih. Nudimo vam niz programa koji će obogatiti vaš život novim znanjima i vještinama. Upisi traju tokom cijele godine. U učilištu vršimo osposobljavanja koja se upisuju u radnu knjižicu.

Nudimo vam cijeli niz programa iz različitih područja: graditeljstva, poljoprivrede, šumarstva, strojarstva… Nama su klijenti na prvom mjestu, pa nas možete kontaktirati u bilo koje doba dana i mi ćemo vam pružiti sve informacije koje vam trebaju.

Pročitaj više...

Misija

Misija Učilišta Meštar-Ustanove je obrazovanje odraslih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju prvenstveno u području ronilaštva, građevine, strojarstva i brodogradje. Učilište shodno tome surađuje s nadležnim državnim institucijama. Praćenje te stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnoga i stručnoga rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Učilišta. Polaznici, nastavnici, i nenastavno osoblje glavna su snaga Učilišta, jer ljudi jesu i bit će najvažniji potencijal svakoga društva.

Vizija

Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima sa tvrtkama koje se bave ronilačkim i građevinskim djelatnostima, djelatnostima u području strojarstva i brodogradnje, te visokom razinom organiziranosti Učilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti razvoju društva znanja. Učilište Meštar bit će institucija koja potiče mobilnost uvođenjem novih programa u cilju izobrazbe profila potrebnih gospodarstvu.

Područja programa osposobljavanja

Graditeljstvo i geodezija

Građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Navedena znanost se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija itd.. Ukoliko nalazite svoje područje djelovanja u poslovima vezanim za graditeljstvo, nudimo niz programa koje će vam osigurati zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ovaj se sektor temelji na neposrednom kontaktu s klijentima. Završavanje programa iz ovog sektora vam omogućava stjecanje zanimanja koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Broj ljudi u svijetu uključenih u poljoprivredu kao osnovnu ekonomsku aktivnost, veći je nego za bilo koju drugu granu privrede. Važno je napomenuti da su znanja iz ovog sektora ishodište rasta gospodarstva i konkurentnosti unutar Europske Unije, te su okosnica razvoja i hrvatskog gospodarstva. Savladavanjem, te završavanjem programa iz ovog sektora stječete zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Promet i logistika

Promet je uslužna djelatnost kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, vijesti i energije s mjesta na mjesto. U užem se smislu definira kao transport ili prijevoz, a u širem obuhvaća transport (prijenos ljudi i dobara) i komunikacije (prijenos vijesti, slika, ideja i uopće najrazličitijih informacija). Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu.

Pročitaj više...

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarstvo je primijenjena znanost, te se oslanja na razne prirodne znanosti kao i na praktično iskustvo koje se stječe izradom korisnih predmeta, konstrukcija i procesa. Mi vršimo osposobljavanje za zanimanja iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarstvo je znanost trajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim resursima vezanim uz šumu. Ono je značajna gospodarska grana u smislu pridobivanja materijala i energije, te angažiranja radne snage. Šumarstvu je cilj poznavati šume i trajno njima gospodariti na opću korist pojedinca i društva. U drvnoj industriji je velika mogućnost izbora i brzo zapošljavanje. Završavanjem nekog od programa iz sektora šumarstava vas osposobljava za zanimanje u ovoj rastućoj industriji, koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Turizam i ugostiteljstvo

Sektor turizam i ugostiteljstvo u RH definiran je kao jedan od strateških sektora koji snažno podupiru gospodarstvo RH i koji nosi u sebi pokretačku snagu za oživljavanjem ostalih sektora gospodarstva. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a i unatoč niskoj profitabilnosti Hrvatska kroz taj sektor jest i ima snažnu tendenciju ostati, međunarodno konkurentna. Upisom i završavanjem programa iz ovog sektora vas osposobljava za cijeli niz poslova iz sfere turizma i ugostiteljstva.

Pročitaj više...
Atesti i Procjene

Atesti i procjene d.o.o., izbor broj jedan za poslove zaštite na radu.

Tvrtka Atesti i procjene d.o.o. naslonjena je na ustanovu za obrazovanje odraslih Učilište Meštar i bavi se poslovima zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite okoliša, osposobljavanja za rad... Naš tim se sastoji od ovlaštenih stručnjaka (dipl. inž. strojarstva, elektrotehnike i kemijske tehnologije) sa višegodišnjim iskustvom na poslovima zaštite na radu (atesti, mjerenja, osposobljvanja, procjena).

Dokument politika privatnosti dostupan je ovdje.
Kontak službenika za zaštitu osobnih podataka: info@uciliste-mestar.hr, tel: 021/566 535