Zadnje novosti

Upisi za ronilačka zanimanja u Splitu

Prijave za upis zaprimamo kroz veljaču 2024.

Pročitaj više... 16 veljače. 2024.

Upisi u siječnju

Kroz siječanj i veljaču 2024. planiramo upise u sljedeće programe osposobljavanja: – rukovatelj viličarom– rukovatelj toranjskom dizalicom– signalist i vezač tereta– rukovatelj bagerom– rukovatelj hidrauličkom platformom -rukovatelj hidrauličkom dizalicom Za sve informacije možete nas nazvati na broj: 021/ 566 535 […]

Pročitaj više... 10 siječnja. 2024.

Upisi u listopadu

Upisi u listopadu za osposobljavanja: viličar, dizalica, bager..

Pročitaj više... 29 rujna. 2023.

Učilište Meštar, programi osposobljavanja!

Učilište Meštar je ustanova za obrazovanje odraslih. Nudimo vam niz programa koji će obogatiti vaš život novim znanjima i vještinama. Upisi traju tokom cijele godine. U učilištu vršimo osposobljavanja koja se upisuju u radnu knjižicu.

Nudimo vam cijeli niz programa iz različitih područja: graditeljstva, poljoprivrede, šumarstva, strojarstva… Nama su klijenti na prvom mjestu, pa nas možete kontaktirati u bilo koje doba dana i mi ćemo vam pružiti sve informacije koje vam trebaju.

Pročitaj više...

Misija

Misija Učilišta Meštar-Ustanove je obrazovanje odraslih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju prvenstveno u području ronilaštva, građevine, strojarstva i brodogradje. Učilište shodno tome surađuje s nadležnim državnim institucijama. Praćenje te stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnoga i stručnoga rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Učilišta. Polaznici, nastavnici, i nenastavno osoblje glavna su snaga Učilišta, jer ljudi jesu i bit će najvažniji potencijal svakoga društva.

Vizija

Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima sa tvrtkama koje se bave ronilačkim i građevinskim djelatnostima, djelatnostima u području strojarstva i brodogradnje, te visokom razinom organiziranosti Učilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti razvoju društva znanja. Učilište Meštar bit će institucija koja potiče mobilnost uvođenjem novih programa u cilju izobrazbe profila potrebnih gospodarstvu.

Područja programa osposobljavanja

Graditeljstvo i geodezija

Građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Navedena znanost se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija itd.. Ukoliko nalazite svoje područje djelovanja u poslovima vezanim za graditeljstvo, nudimo niz programa koje će vam osigurati zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ovaj se sektor temelji na neposrednom kontaktu s klijentima. Završavanje programa iz ovog sektora vam omogućava stjecanje zanimanja koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Broj ljudi u svijetu uključenih u poljoprivredu kao osnovnu ekonomsku aktivnost, veći je nego za bilo koju drugu granu privrede. Važno je napomenuti da su znanja iz ovog sektora ishodište rasta gospodarstva i konkurentnosti unutar Europske Unije, te su okosnica razvoja i hrvatskog gospodarstva. Savladavanjem, te završavanjem programa iz ovog sektora stječete zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Promet i logistika

Promet je uslužna djelatnost kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, vijesti i energije s mjesta na mjesto. U užem se smislu definira kao transport ili prijevoz, a u širem obuhvaća transport (prijenos ljudi i dobara) i komunikacije (prijenos vijesti, slika, ideja i uopće najrazličitijih informacija). Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu.

Pročitaj više...

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarstvo je primijenjena znanost, te se oslanja na razne prirodne znanosti kao i na praktično iskustvo koje se stječe izradom korisnih predmeta, konstrukcija i procesa. Mi vršimo osposobljavanje za zanimanja iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarstvo je znanost trajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim resursima vezanim uz šumu. Ono je značajna gospodarska grana u smislu pridobivanja materijala i energije, te angažiranja radne snage. Šumarstvu je cilj poznavati šume i trajno njima gospodariti na opću korist pojedinca i društva. U drvnoj industriji je velika mogućnost izbora i brzo zapošljavanje. Završavanjem nekog od programa iz sektora šumarstava vas osposobljava za zanimanje u ovoj rastućoj industriji, koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pročitaj više...

Turizam i ugostiteljstvo

Sektor turizam i ugostiteljstvo u RH definiran je kao jedan od strateških sektora koji snažno podupiru gospodarstvo RH i koji nosi u sebi pokretačku snagu za oživljavanjem ostalih sektora gospodarstva. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a i unatoč niskoj profitabilnosti Hrvatska kroz taj sektor jest i ima snažnu tendenciju ostati, međunarodno konkurentna. Upisom i završavanjem programa iz ovog sektora vas osposobljava za cijeli niz poslova iz sfere turizma i ugostiteljstva.

Pročitaj više...
Atesti i Procjene

Atesti i procjene d.o.o., izbor broj jedan za poslove zaštite na radu.

Tvrtka Atesti i procjene d.o.o. naslonjena je na ustanovu za obrazovanje odraslih Učilište Meštar i bavi se poslovima zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite okoliša, osposobljavanja za rad... Naš tim se sastoji od ovlaštenih stručnjaka (dipl. inž. strojarstva, elektrotehnike i kemijske tehnologije) sa višegodišnjim iskustvom na poslovima zaštite na radu (atesti, mjerenja, osposobljvanja, procjena).

Dokument politika privatnosti dostupan je ovdje.
Kontak službenika za zaštitu osobnih podataka: info@uciliste-mestar.hr, tel: 021/566 535