Ustrojstvene jedinice:

  • Ravnatelj
  • Upravno vijeće
  • Stručno vijeće
  • Andragoški voditelj
  • Nastavno osoblje
  • Administrativna služba
  • Računovodstvo

Materijali za polaznike:
https://materijali.uciliste-mestar.hr/


Pristup informacijama:
Službenica za informiranje: Ivana Nana Fiamengo
Kontakt podaci:  099/ 443 11 85

Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Obrasci za ostvarenje prava korisnika:


Zakoni i ostali propisi iz djelokruga rada Učilišta:

Opći akti i odluke Ustanove: