Programi osposobljavanja i usavršavanja

Programi osposobljavanja odraslih su brz i učinkovit način stjecanja određenih zanimanja koja se upisuju u radnu knjižicu. Na tržištu rada, na kojem visoko kotiraju pojedina zanimanja potrebno je za ta ista zanimanja biti osposobljen. Učilište Meštar vam omogućava da se na što jednostavniji način educirate i završite željeni program sa ciljem što skorijeg zapošljavanja.

Kategorije programa osposobljavanja i usavršavanja


Graditeljstvo i geodezija

Građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Navedena znanost se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija itd.. Ukoliko nalazite svoje područje djelovanja u poslovima vezanim za graditeljstvo, nudimo niz programa koje će vam osigurati zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Ovaj se sektor temelji na neposrednom kontaktu s klijentima. Završavanje programa iz ovog sektora vam omogućava stjecanje zanimanja koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Broj ljudi u svijetu uključenih u poljoprivredu kao osnovnu ekonomsku aktivnost, veći je nego za bilo koju drugu granu privrede. Važno je napomenuti da su znanja iz ovog sektora ishodište rasta gospodarstva i konkurentnosti unutar Europske Unije, te su okosnica razvoja i hrvatskog gospodarstva. Savladavanjem, te završavanjem programa iz ovog sektora stječete zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Promet i logistika

Promet je uslužna djelatnost kojom se obavlja prijenos ljudi, dobara, vijesti i energije s mjesta na mjesto. U užem se smislu definira kao transport ili prijevoz, a u širem obuhvaća transport (prijenos ljudi i dobara) i komunikacije (prijenos vijesti, slika, ideja i uopće najrazličitijih informacija). Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu.

Pogledaj programe

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarstvo je primijenjena znanost, te se oslanja na razne prirodne znanosti kao i na praktično iskustvo koje se stječe izradom korisnih predmeta, konstrukcija i procesa. Mi vršimo osposobljavanje za zanimanja iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije koja se upisuju u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarstvo je znanost trajnog gospodarenja šumama, kao i ostalim resursima vezanim uz šumu. Ono je značajna gospodarska grana u smislu pridobivanja materijala i energije, te angažiranja radne snage. Šumarstvu je cilj poznavati šume i trajno njima gospodariti na opću korist pojedinca i društva. U drvnoj industriji je velika mogućnost izbora i brzo zapošljavanje. Završavanjem nekog od programa iz sektora šumarstava vas osposobljava za zanimanje u ovoj rastućoj industriji, koje se upisuje u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Turizam i ugostiteljstvo

Sektor turizam i ugostiteljstvo u RH definiran je kao jedan od strateških sektora koji snažno podupiru gospodarstvo RH i koji nosi u sebi pokretačku snagu za oživljavanjem ostalih sektora gospodarstva. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a i unatoč niskoj profitabilnosti Hrvatska kroz taj sektor jest i ima snažnu tendenciju ostati, međunarodno konkurentna. Upisom i završavanjem programa iz ovog sektora vas osposobljava za cijeli niz poslova iz sfere turizma i ugostiteljstva.

Pogledaj programe