Osobne, usluge zaštite i druge usluge - programi osposobljavanja i usavršavanja

Autolakirer

Uvjeti upisa:
najmanje završena osnovna škola,
18 godina života,
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju autolakirera

Predmeti: Autolakirerski materijali i alati, Jednostavni autolakirerski poslovi, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Osposobljavanje za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

nastavne cjeline: osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

Više informacija

Osposobljavanje za monter/ka fotonaponskih sustava

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke fotonaponskih sustava

nastavne cjeline: elektrodinamika, električne instalacije fotonaponskih sustava, konstrukcije fotonaponskih sustava, tehničko dokumentiranje, zaštita na radu, fotonaponski sustavi, praktična nastava.

Više informacija

Ronitelj/roniteljica u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja

U program osposobljavanja za obavljanje poslova ronitelja/ice u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra
• navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ronilaca u skladu sa procjenom opasnosti.
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu, zakoni i standardi
2. Medicina ronjenja - barokomore
3. Podvodni radni zadaci
4. Osnovna znanja za potrebe podvodnih istraživanja
5. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10 za ronitelja/icu u pomoćnim poslovima za potrebe podvodnih istraživanja.

Više informacija