Graditeljstvo i geodezija - programi osposobljavanja i usavršavanja

Rukovatelj strojem za hladnu reciklažu asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA HLADNU RECIKLAŽU ASFALTA
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

 

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za hladnu reciklažu
asfalta, Rukovanje strojem za hladnu reciklažu asfalta, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj strojem za vruću reciklažu asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA VRUĆU RECIKLAŽU ASFALTA
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za vruću reciklažu
asfalta, Rukovanje strojem za vruću reciklažu asfalta, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj strojem za glodanje asfalta

Uvjeti upisa
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA STROJEM ZA GLODANJE ASFALTA.
- vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Nastavne cjeline: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija stroja za glodanje asfalta,
Rukovanje strojem za glodanje asfalta, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj stupnom dizalicom

Uvjeti upisa:
najmanje završena osnovna škola
18 godina života
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja stupnom dizalicom

Predmeti: Konstrukcija stupne dizalice, Rukovanje stupnom dizalicom, Zaštita na radu i prva pomoć, Praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj strojem za usitnjavanje grana

Uvjeti upisa:
navršenih 18 godina
završenom osnovnom školom
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja strojem za usitnjavanje grana.

Predmeti:
Konstrukcija strojeva za usitnjavanje grana, Rukovanje strojevima za usitnjavanje grana, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanju KROVOPOKRIVAČA/ICE

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova
KROVOPOKRIVAČA/ICE
Predmeti: građevni krovopokrivački materijali, osnovni krovopokrivački radovi, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/CA – LIČILAC/TELJICA

-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova SOBOSLIKARA/CE - LIČIOCA/TELJICE
Nastavne cjeline: soboslikarski, ličilački i građevni materijali, jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi, zaštita na radu i zaštita od požara, praktična nastava.

Više informacija

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar/ca – ličilac/teljica

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova SOBOSLIKARA/CE

Nastavne cjeline: Soboslikarski, ličilački i građevni materijali, Jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi, Zaštita na radu i zaštita od požara, Praktična nastava

Više informacija

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju podopolagač/ica

Uvjeti upisa:
Završena osnovna škola
navršenih 15 godina života
liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova podopolagača

Nastavne cjeline: Materijali za podopolagačke radove
Jednostavni podopolagački radovi
Zaštita na radu
Praktična nastava

Više informacija

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu drobilicom za kamen

Uvjeti upisa:
1. završena najmanje osnovna škola
2. navršenih 18 godina života
3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice drobilicom za kamen

Nastavne cjeline:
Konstrukcija drobilice za kamen
Rukovanje drobilicom za kamen
Zaštita na radu,zaštita od požara i prva pomoć
Praktična nastava

Više informacija

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu poteznom dizalicom

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice poteznom dizalicom

Nastavne cjeline:
Konstrukcija potezne dizalice
Rukovanje poteznom dizalicom
Zaštita na radu i prva pomoć
Praktična nastava

Više informacija

Osposobljavanje za rukovatelja/icu rovokopačem-utovarivačem

Uvjeti upisa:

- završenu osnovnu školu
-vozačka dozvola
-18 godina starosti
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem-utovarivačem

Nastavne cjeline: konstrukcija rovokopača-utovarivača, rukovanje rovokopačem-utovarivačem, zaštita na radu, praktična nastava

Više informacija

Program osposobljavanja za poslove IZOLATERA/KE

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova IZOLATERA/KE
Predmeti: izolaterski i građevni materijali, poslovi izolatera, zaštita na radu,praktična nastava

Više informacija

Soboslikar/ica – Ličilac/teljica

-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova SOBOSLIKARA/CE - LIČIOCA/TELJICE
Nastavne cjeline: soboslikarski, ličilački i građevni materijali, jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi, zaštita na radu i zaštita od požara, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica strojevima u primarnoj obradi kamena

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice strojevima za primarnu obradu kamena

Predmeti: Kamen kao građevni materijal i stručno crtanje, Rukovanje alatima i strojevima u primarnoj obradi kamena, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

Uvjeti upisa:

- 18 godina života
- završena osnovna škola
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova
rukovatelja/ice toranjskom dizalicom

Predmeti: Zaštita na radu, konstrukcija toranjske dizalice, rukovanje toranjskom dizalicom, Praktična nastava

Više informacija

Krovopokrivač/ica

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova
KROVOPOKRIVAČA/ICE
Predmeti: građevni krovopokrivački materijali, osnovni krovopokrivački radovi, zaštita na radu, praktična nastava.

Više informacija

Rukovatelj/ica  autodizalicom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice autodizalicom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
• navršenih 18 godina života
Također, upisnik mora imati liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice autodizalice.
Nastavne cjeline su slijedeće:1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje autodizalice
3. Tehnologija rukovanja
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/icu autodizalicom.

Više informacija

Ronitelj/ica za građevinske podvodne radove

Program je prilagođen polaznicima koji moraju imati:
-najmanje završenu osnovnu školu
-zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ronioca u skladu s procjenom opasnosti za buduće poslove,
-navršenih 18 godina života za dubine ronjenja do 35 metra
-navršenih 21 godinu života za dubine ronjenja preko 35 metra
-završeni ronilački ispit minimalne kategorije R2 ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Nastavni program obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Površinska podrška i komunikacije
2. Podvodni radni zadaci
3. Medicina ronjenja-barokomore
4. Ekologija i zaštita mora
5. Ronilački uređaji i strojevi
6. Tehnologija zanimanja
7. Alati
8. Zakoni,pravila i standardi
9. Zaštita na radu
10.Praktična nastava.
Nakon uspješnog savladanog programa polaznik se ocjenjuje sa „zadovoljio“ i stjeće pravo na javnu ispravu.
Javna isprava se izdaje prema propisanim službenim obrascima, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129 / 08., 50/10.

Više informacija

Monter/ka građevinskih skela

U program osposobljavanja za montera građevinskih skela može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove montera/ke građevinskih skela.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Zaštita na radu, Materijali, alati i tehnike za montiranje skela, Građevinske skele, Poslovi montera skela, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Armirač/ica

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju armirač/ica može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova armirača/ice.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Zaštita na radu, Osnove armiranja, Materijali, alati i strojevi u armiranju, Armirački radovi, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Monter/ka suhe gradnje

Upisati program osposobljavanja za montera suhe gradnje može osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera suhe gradnje

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Alati i materijali za montiranje suhe gradnje, Radovi montiranja suhe gradnje, Zaštita na radu, Praktična nastava.

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Keramičar/ka oblagač/ica

U program osposobljavanja za keramičara može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara oblagača

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Materijali i alati za keramičarske radove,
Keramičarski poslovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Zidar/ka

U program osposobljavanja za zidara može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Zaštita na radu, Osnove zidarstva, Materijali, alati i tehnike u zidarstvu, Jednostavni zidarski radovi, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Tesar/ica

Program osposobljavanja za tesara može upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara/ice

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Tesarski materijali, alati i pribor, Tesarski radovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Fasader/ka

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasadera može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka
Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Poznavanje materijala za fasadne radove, Alati i strojevi za izradu fasade, Fasaderski radovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Program osposobljavanja za poslove izrade i montaže ALU i PVC stolarije

Uvjeti upisa: U program osposobljavanja za proizvođača i montera pvc i aluminijske stolarije može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju

Predmeti: materijali za izradu alu i pvc stolarije, izrada i montaža alu i pvc stolarije, zaštita na radu

Više informacija

Monter/ka solarno toplovodnih sustava

Uvjeti upisa:
U program usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Predmeti: Izmjena topline, Konstrukcije toplovodnih sustava, Tehničko dokumentiranje, Zaštita na radu, Sunčani toplovodni sustavi, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica vibronabijačem

Uvjeti upisa:
-18 godina života
-završena osnovna škola
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice vibronabijačem

Predmeti: Konstrukcija vibronabijača, Rukovanje vibronabijačem, Zaštita na radu, Zaštita na radu, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica damperom

Uvjeti upisa:
- 18 godina života
- završenu osnovnu školu
- liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice damperom
- vozačka dozvola „B“ kategorije

Predmeti: Zaštita na radu i zaštita od požara, Konstrukcija dampera i utovarnog priključka, Rukovanje damperom, Praktična nastava

Više informacija

Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja crpkom za beton i mikserom
-starost 18 godina
-Vozačka dozvola B kategorije
Nastavni program sadrži sljedeće cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Crpke za beton i mikseri
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Rukovatelj/ica betonarom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja betonarom
-starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Sredstva za nošenje tereta
7. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Rukovatelj/ica kompresorom i kompresorskim strojevima

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja kompresorom i kompresorskim strojevima
-starost 18 godina
Nastavni plan sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove pneumatike
2. Motori
3. Kompresori i kompresorski strojevi
4. Održavanje i materijali za podmazivanje
5. Zaštita na radu
6. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja hidrauličnom dzalicom
-starost 18 godina
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Osnove mehanike
2. Sredstva za nošenje tereta
3. Konstrukcija dizalice
4. Hidraulika
5. Održavanje i materijali za podmazivanje
6. Zaštita pri radu.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.

Više informacija

Rukovatelj/ica viličarom

Uvjeti za upis:
-završena osnovna škola,
-liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za rukovatelja viličarom
-vozačka dozvola „B“ kategorije
-starost 18 godina
Nastavni plan obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnove mehanike
3. Motori s unutarnjim izgaranjem
4. Materijali za podmazivanje
5. Uljna hidraulika
6. Elektromotorni pogon
7. Kočnice i kočni uređaji
8. Palete i kontejneri
1. Praktična nastava.
Nakon završetka programa polazniku/ici se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju u skladu s Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10

Više informacija

Rukovatelj/ica automješalicom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice automješalicom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• posjedovanje B prometne kategorije
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice automješalice
Nastavni program obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Uvod u zaštitu na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje automješalice
3. Tehnologija rukovanja automješalicom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/icu automješalice.

Više informacija

Rukovatelj/ica bagerom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje bagera
3. Tehnologija rukovanja bagerom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/icu bagerom

Više informacija

Rukovatelj/ica hidrauličkom platformom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličkom platformom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličkom platformom
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje hidrauličke platforme
3. Tehnologija rukovanja hidrauličkom platformom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/icu hidrauličkom platformom

Više informacija

Rukovatelj/ica konzolnom dizalicom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice konzolnom dizalicom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice konzolnom dizalicom
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje konzolne dizalice
3. Tehnologija rukovanja konzolnom dizalicom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/ice konzolnom dizalicom

Više informacija

Rukovatelj/ica mosnom dizalicom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice mosnom dizalicom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice mosnom dizalicom
Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje mosne dizalice
3. Tehnologija rukovanja mosnom dizalicom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/ice mosnom dizalicom

Više informacija

Rukovatelj/ica portalnom dizalicom

U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice portalnom dizalicom može se upisati osoba koja ima:
• završenu osnovnu školu
• navršenih 18 godina života
• liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice portalnom dizalicom
nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje portalne dizalice
3. Tehnologija rukovanja
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za Rukovatelja/ice portalnom dizalicom

Više informacija

Rukovatelj/ica rovokopačem

Uvjeti za upis u program:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu rovokopačem može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice rovokopačem
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje rovokopača
3. Tehnologija rukovanja rovokopačem
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za rukovatelja/icu rovokopačem.

Više informacija

Rukovatelj/ica utovarivačem

program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice utovarivačem može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice utovarivačem
Nastavni plan obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje utovarivača
3. Tehnologija rukovanja utovarivačem
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za rukovatelja/icu utovarivačem.

Više informacija

Rukovatelj/ica valjkom

Uvjet za upis: U program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•posjedovanje vozačke dozvole B prometne kategorije
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom
Nastavni program sadrži sljedeće nastavne cjeline: 1. Zaštita na radu
2. Osnovni dijelovi i održavanje valjka
3. Tehnologija rukovanja valjkom
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za rukovatelja/icu valjkom.

Više informacija

Signalist/ica-vezač/ica tereta

Uvjeti za upis u program: U program osposobljavanja za obavljanje poslova signalista/ica i vezač/ica tereta može se upisati osoba koja ima:
•završenu osnovnu školu
•navršenih 18 godina života
•liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signalista/ica i vezač/ica treta
Nastavni plan obuhvaća: 1. Zaštita na radu
2. Teret kao predmet rukovanja
3. Teret i elementi za dizanje
4. Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10. za poslove signalista/ice - vezača/ice tereta.

Više informacija